MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAILS

  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: February 24, 2019 3:42 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ bột và tay chân nước, nam / nữ đều OK. Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm ở Delaware. Có chỗ cho thợ ở xa. Liên lạc Kenny: C: 302.864.0112
W: 302.945.2884

Listing ID: 8135c72bb30ebba4