MỚI ĐĂNG!!! CẦN THỢ NAILS GẤP

  • City: NEW JERSEY
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: April 7, 2022 7:29 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

MỚI ĐĂNG!!!

CẦN THỢ NAILS GẤP

Tiệm ở NJ, khu Mỹ trắng cần thợ nail, lương bao hơn chia 6/4 tùy theo khả năng. Liên lạc:

856.297.2322

CẦN NGƯỜI LÀM NHÀ HÀNG

Vùng NJ, cần thợ xào, phụ bếp và chạy bàn, lương tùy theo khả năng, làm full time or part time. Liên lạc:

856.297.2322

Listing ID: 777624f33452beb3