MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAILS GẤP

  • City: WILMINGTON
  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: June 2, 2019 4:09 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ chân tay nước giỏi, biết tiếng Anh. Tiệm ở Wilmington, DE đông khách quanh năm, cách phi trường Phila 25’. Tiệm đẹp, sang, khách mỹ trắng lịch sự, tips cao, làm việc thoải mái. Chủ sẽ giúp lấy bằng nếu không có bằng. L/L Hiền: 610.888.674

Listing ID: 6595cf3f48e3f308