MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAILS GẤP

  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: June 9, 2019 4:41 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm mới sang lại cần gấp thợ nails, khách quá đông mà không có đủ thợ, cần thợ biết làm đủ thứ or tay chân nước, bao từ $100-$180 trên ăn chia. Tiệm ở DE cách Ba Lẹ South Philly 25’ lái xe. Xin call or text:
302.415.2527

Listing ID: 5955cfd3686ba661