MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAILS NAM NỮ

  • Listed: May 17, 2018 3:46 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Newark DE cần thợ có kinh nghiệm bao

$700/tuần 6 ngày hơn ăn chia, chỗ làm vui vẻ,

tip cao. Cần thợ chân tay nước. Hỗ trợ lấy bằng

nail tạm. L/L cô Bình:

W 302.366.1819

PVM 619-622

C 302.530.3855

Listing ID: 6765afcfacdce4ce