MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAILS NỮ

  • City: Newark
  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: April 21, 2019 3:00 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Newark DE cần thợ có kinh nghiệm bao $700/tuần 6 ngày hơn ăn chia, chỗ làm vui vẻ, tip cao. L/L chị Linh:
W 302.366.1819
C 302.530.3855

Listing ID: 9905cbc855476fb4