MỚI ĐĂNG!!! CẦN THỢ NAILS NỮ

  • City: SOUTH PHILLY
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: December 15, 2019 5:52 pm
  • Expires: This ad has expired
8

Description

Tiệm ở South Philly, mỹ trắng, típ cao. Cần thợ có kinh nghiệm làm mùa đông cũng như mùa hè, full time hoặc part time, bao lương trên ăn chia.

Liên lạc Loan:

215.909.3804

Listing ID: 5225df672ad079b4