MỚI ĐĂNG – NEW . NEW CẦN THỢ NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: October 20, 2019 3:00 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở New Jersey, khu mỹ trắng, good típ. Cần thợ bột & tay chân nước. Full time/ parttime. Bao lương trên ăn chia. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: 856.875.3553 W

267.994.6079 C

Listing ID: 875dac76741df06