MỚI ĐĂNG! SANG TIỆM NAIL

  • State: New York
  • Country: United States
  • Listed: September 8, 2022 6:36 am
images (10)

Description

Tiệm đã hoạt động lâu năm, 1 chủ. Income ổn
định bốn mùa, khu Mỹ trắng, $13K-$15K/tuần
6 ngày. Rent $2,300 + cam. Tiệm ở South, NJ.
Ai thật lòng mua xin gọi: 832.359.5150

Listing ID: 74063198d1f0a8fb