NAILS Cách Bolsa 30′ . Bao Lương hoặc chia. Chủ không làm.

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 18, 2018 5:38 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần Thợ Nails, tiệm cách Bolsa 30 phút. Vùng Mỹ trắng, chủ không làm, chia turn đều. Cần Thợ kinh nghiệm giỏi Bột, biết Design bao $140/ngày hoặc chia. Tay Chân Nước bao $650/tuần hoặc chia. Gọi vào làm liền. Liên Lạc: chị THANH 909.762.6717

Listing ID: 4475aff0f8aea0db