NEW 10/03/19 CẦN GẤP THỢ NAILS

  • City: Howell
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: October 6, 2019 4:34 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ nails làm đủ thứ, hoặc tay chân nước. Bao lương trên ăn chia, tùy theo khả năng. Tiệm ở Howell, NJ. Khu mỹ trắng, típ cao. Xin liên lạc:

732.886.0052 W

732.822.9947 C

Listing ID: 9965d9a17536125e