NEW! CẦN NGƯỜI

  • State: District of Columbia
  • Country: United States
  • Listed: April 21, 2023 9:59 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

NEW! CẦN NGƯỜI

Cần 1 phụ nữ chăm sóc cho 1 cụ bà. Lương $12/giờ

Tối thứ hai: từ 6pm đến 8am

Tối thứ ba: từ 6pm đến 8am

Tối thứ tư: từ 6pm đến 8am

Tối thứ năm: từ 6pm đến 8am

Xin liên lạc 202.718.3456

Listing ID: 320644306d232356