NEW!!! CẦN THỢ NAILS

  • Street: Gần Tanger Outlet.
  • Listed: May 17, 2018 3:46 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Lancaster, khu Mỹ trắng, gần Tanger

Outlet. Cần thợ nail có bằng PA, bao lương hay

ăn chia tuỳ theo khả năng. Xin liên hệ:

717.517.8248

PVM 619-622

OR 301.219. 5194

Listing ID: 7555afcfb014bc50