NEW!!! CẦN THỢ NAILS

  • City: Williamstown
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: August 31, 2022 8:07 pm
  • Expires: 3 days, 21 hours

Description

NEW!!! CẦN THỢ NAILS

Cần thợ nam hoặc nữ biết làm everything. Bao lương $900/5 ngày trên ăn chia. Khu Mỹ trắng, tips cao, làm ở Williamstown – NJ, cách South Philly 30 phút. L/L: C: 857.389.8849

C: 704.666.0836

W: 856.259.2102

Listing ID: 173630fbf6d84f57