NEW!!! CẦN THỢ NAILS GẤP

  • City: Warminter
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: August 11, 2022 8:24 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Biết làm everything. Tiệm ở 876 West Street Rd, Warminter, PA 18974. Khu mỹ trắng, khách sang, giá cao. Bao lương $850-$1,200/ tuần trên ăn chia 6/4. Call or text:

215.672.2138  W

908.887.2354   C

Listing ID: 14662f5654bd76ae