NEW! NEW! NEW! CẦN SANG TIỆM NAIL

  • City: Springfield
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: May 30, 2021 4:16 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Springfield, PA. trong shopping plaza đường chính, khu mỹ trắng. Tiệm đẹp Rộng 1600Sqft, hoạt động 18 năm, income cao, đông khách. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

610.350.9626

Listing ID: 42360b3b9dc1e2cb