NEW.. NEW.. NEW.. CẦN THỢ NAILS

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: August 4, 2019 4:07 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ chánh biết làm tất cả, và 1 thợ chân tay nước. Tiệm ngoài Phila 30’, khu Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Liên lạc:

267.718.5664

Listing ID: 6605d47028fb88cd