NEW.. NEW.. NEW.. CẦN THỢ NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: March 1, 2020 5:38 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ chánh biết làm tất cả, và 1 thợ chân tay nước. Tiệm ngoài Phila 30’, khu Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Liên lạc:

267.718.5664

Listing ID: 5925e5bf2dfd98b8