REGAL NAILS SALON FOR SALE

  • City: Lewistown
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: October 14, 2018 3:12 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Rộng 600 sqft, ở Lewistown walmart, PA cách Philadelphia 2,5 tiếng, có 7 bàn, 2 ghế, khách mỹ trắng. Income cao ($25,000-$30,000/tháng), thuê ($2,900/tháng) gồm tất cả, hợp đồng còn hơn 3 năm. Bán $45,000-$50,000 có thể thương lượng. Liên lạc Tang: 717.348.8180 (VN)
Lian: 717.348.4981 (EN)

Listing ID: 3335bc35c9e876a3