THỢ NAILS

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 26, 2018 4:56 am
  • Expires: This ad has expired

Description

CÂN THỢ NAILS
Vao TURN NHANH, TÍP CAO

Tiêm Nails Reverside, goc University va Chicago.

Cân thơ bôt va Tay Chân Nươc. Tiêm đông khach.

Ít thơ vao turn rât nhanh. Tip nhân liên không trư.

Full-time/Part-time cung đươc.
Liên Lac: 951-488-8332

Listing ID: 9235b08d2d2b22f0