Tiệm đông khách, cần GẤP Thợ Nails. Bao Lương Cao, có sẵn chổ ở.

  • State: California
  • Country: United Kingdom
  • Listed: June 7, 2018 11:30 pm
  • Expires: This ad has expired
4

Description

Tiệm Nails rất đông khách, khu Mỹ trắng, cần GẤP Thợ bột, tay chân nước. Bao Lương $4,500/tháng hoặc chia nếu muốn. Có sẵn chổ ở cho Thợ ở xa. Nơi làm việc thân tình, vui vẻ. Liên Lạc số tiệm (970) 622-9730 và gọi BRIAN (714) 651-4464 sau 7pm

Listing ID: 1275b19bf4b9bfcd