TIỆM NAIL CẦN SANG

  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: August 22, 2022 5:14 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm có 8 bàn 8 ghế, khu đô thị gần mall, có chợ
Giant. Khách sang tip good. Thiếu người trông

coi, cần sang gấp.

* Tiệm cần thợ làm đủ thứ có bằng MD.
L/L : 443-831-5447

Listing ID: 456303106f689e5