Tiệm nails ở N. Fontana

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: July 12, 2018 7:15 pm
  • Expires: This ad has expired
21
10

Description

Tiệm nails ở N. Fontana. Cần thợ Nữ kinh nghiệm bột, tay chân nước, gel. Khách sang, giá cao, típ hậu. Chổ làm thoải mái vui vẻ. Bao lương tùy theo khã năng.
LL: 626-404-8849

Listing ID: 3045b47a894e0afb