TIỆM Vùng La Mirada, Whittier CẦN THỢ NAIL. BAO LƯƠNG

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 30, 2018 10:33 pm
4

Description

Cần thợ Tay Chân Nước, bao lương $80-$100/ngày, hơn Chia. Tiệm vùng LA MIRADA, WHITTIER. Nhĩ ngày Chủ Nhật. Nơi làm thoải mái, vui vẻ, như trong nhà. Liên Lạc anh THIÊM 714-767-8880

Listing ID: 2965b0f2621b6abb