TÌM MEMBER TO JOIN OUR HAPPY TEAM!!!

  • City: Route 42
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: August 1, 2021 2:25 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Route 42 New Jersey, cách Philly 20 phút. Tiệm mới remodel, đông khách, khách mỹ trắng, tip cao. Cần thợ bột everything  làm full time hoặc part time, làm việc lâu dài. Chia turn công bằng, chỗ làm thoải mái. Bao lương trên chia:

267.576.2858 (Yến)

856.426.2150 (Sơn)

Listing ID: 4096106acc856bf8