TÌM THỢ NAILS VÙNG LAKE SIDE

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: October 8, 2018 10:25 pm
  • Expires: This ad has expired
nails 49

Description

Tiệm nails vùng Lake Side. khu Mỹ trắng, tip cao, cần thợ bột và tay chân nước, full-time/part-time. Bao lương theo kinh nghiệm
L/L: (619) 284-8399

Listing ID: 4705bbbd930740b5