VUI BUỒN NGÀNH NAILS

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: August 23, 2019 4:30 pm
  • Expires: This ad has expired
hinh 2 (1)

Description

Người Thợ Nails Nhận Lương W-2 Hay 1099?
Theo luật lao động của Hoa Kỳ thì những người đi làm và được trả tiền
công, dù làm bán thời gian hay toàn thời gian, đều được xem là nhân
viên. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề, trong đó có nghề Nails thì
người thợ có thể là nhân viên, nhưng cũng có trường hợp được xem là
người làm việc độc lập (independent contractor).
Theo luật lao động hiện hành của Hoa Kỳ, nếu người thợ Nails là một
nhân viên (employee), người chủ tiệm Nails phải cung cấp form thuế W-
2 cho người thợ, với số lương hàng tháng trong đó. Song song với việc
khấu trừ một phần tiền lương của người thợ trên mỗi kỳ lương để nộp
trước các khoản thuế mà người thợ phải chịu. Chủ tiệm còn phải đóng
góp phần thuế của mình chung với người thợ theo quy định của các đạo
luật liên bang “Federal Insurance Contributions Act” (FICA) và “Federal
Unemployment Tax Act” (FUTA), cùng với các khoản thuế quy định
bởi tiểu bang nơi họ làm việc, như phần trả cho quỹ hưu (Social Security
tax FICA), bảo hiểm về thất nghiệp (FUTA), v.v.. Người chủ còn có
trách nhiệm phải trả lương tối thiểu và giờ phụ trội cho người thợ. Về
mặt bảo hiểm, người chủ phải trả bảo hiểm về thương tích trong khi làm
việc (workers compensation – bảo hiểm lao động) cho người thợ. Mục
đích của bảo hiểm này là để trả các chi phí y tế và trợ cấp cho nhân viên
khi rủi ro bị thương tật hay tàn phế trong lúc làm việc.
Còn nếu người thợ Nails được coi là người hành nghề độc lập
(independent contractor), mướn lại một chỗ trong tiệm Nails, hoặc là
một thợ Nails trong thời gian thử việc, thì được xem cũng giống như
người làm nghề tự do, quy chế của họ sẽ hoàn toàn khác hẳn và chủ tiệm
không chịu trách nhiệm gì về mặt pháp lý, thuế vụ và bảo hiểm như đề
cập ở trên. Người thợ Nails này sẽ lãnh toàn bộ số tiền công khi đi làm,
rồi tự mình khai báo tổng số lợi tức hàng năm, được quyền khấu trừ

những khoản chi tiêu liên quan đến việc làm của mình, và sẽ tự mình
đóng các khoản thuế theo luật liên bang và tiểu bang.
Được biết, để phân định thế nào là người hành nghề độc lập và nhân
viên, các cơ quan thuế vụ, cơ quan lao động đã đưa ra một số tiêu chuẩn
như:
Người thợ hành nghề độc lập không chịu sự kiểm soát của người chủ;
nhân viên thì bị chủ kiểm soát về giờ làm, cung cách làm việc, thời khóa
biểu làm việc; người làm việc độc lập có sản phẩm và dụng cụ riêng để
phục vụ cho khách hàng, còn người nhân viên thì được chủ cung cấp
những sản phẩm và dụng cụ làm nghề…
Tiệm Nails trả lương W-2 hay 1099?
Anh Thái Sơn là một thợ Nails có kinh nghiệm hơn 20 năm, từng làm
cho rất nhiều tiệm Nails lớn, nhỏ do người Việt làm chủ tại nhiều tiểu
bang, hiện nay anh đang làm việc tại một tiệm Nails ở Las Vegas. Anh
cho biết, hầu hết các tiệm Nails của người Việt làm chủ khi mướn thợ
vào làm, luôn luôn trả cho thợ theo form 1099, hiếm hoi lắm mới có
người chủ trả cho thợ hình thức W-2. Bản thân anh hơn 20 năm qua,
từng làm việc ở nhiều nơi khác nhau nhưng chỉ có một lần duy nhất làm
tại một tiệm Nails ở Philadelphia trong khoảng 4 năm, là được trả theo
mẫu đơn W-2. Đó là một tiệm Nails có nhiều nhân viên và người chủ có
nhiều tiệm Nails nằm trong một hệ thống lớn, nên người chủ không
muốn bị rắc rối với luật thuế và lao động, đã trả cho nhân viên của mình
bằng mẫu W-2, và vẫn chia cho thợ 6/4 (thợ 60%, chủ 40%), tiền “tip”
người thợ được giữ.
Nhưng anh Thái Sơn nói rằng người thợ Nails dù được trả theo mẫu W-
2, thì vẫn thiệt thòi hơn các công nhân đi làm hãng xưởng, vì người chủ
tiệm Nails không hề mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, và cũng
không có ngày phép, ngày nghỉ bệnh cho nhân viên. Vì chủ trả tiền cho
thợ từ trước đến nay được tính theo hình thức ăn chia trên tổng số tiền
làm của thợ trong tuần đó, nên ngày nào người thợ muốn nghỉ làm, thì sẽ
bị mất số tiền ng

Listing ID: 1955d601443361ff