Vùng OCEANSIDE Cần Thợ GẤP, BAO LƯƠNG QUANH NĂM, Income Cao. Carpool.

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 31, 2018 7:08 pm
19

Description

Vùng OCEANSIDE cần gấp Nam Nữ Thợ bột, Tay Chân Nước, Waxing. Bao lương dài hạn, Income cao. Có xe Carpool. Mới ra trường OK. Liên Lạc chị DIỆP (714)768-7418 và (760)757-9640

Listing ID: 8975b1047376e41a