About alexiale2000@yahoo.com

  • Member Since: December 5, 2021

Description

Elegant Nails Spa

•Location: Arkadelphia •Có 2 đại học lớn •Thành phố nhỏ có tầm 3-4 tiệm nail •Mỹ trắng 70% tip nhiều •Rent $600/tháng bao nước •5 bàn; 5 ghế •Renovate (đổi mới) everything được 1...