About dphillie123@gmail.com

  • Member Since: May 11, 2021

Description

CẦN THỢ NAILS

Tiệm vùng Folcroft, Pa. Cách Upper Darby/Phila 15'. Cần thợ bột bao lương$120/ ngày, trên ăn chia tùy và cũng cần thợ chân tay nước. Full time/ Part time Thật lòng xin gọi Vy:...