About happynailspa.nj

  • Member Since: December 21, 2020

Description

CẦN TUYỂN THỢ NAIL GẤP! BAO LƯƠNG 800 HƠN ĂN CHIA (12/21)

Cần tuyển gấp nhiều thợ Nữ, biết làm đủ thứ hoặc thợ chân tay nước. Bao lương $800/tuần, trên ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm rất đông khách nhưng thiếu thợ. Uu tien...