About Jimmyphan27

  • Member Since: April 21, 2021

Description

Pro nail & Spa

Tiệm Nail ở Fredericksburg va tiệm hoạt động gần 20 năm . Cần bán vì chuyện gia đình.Tiệm có 6 ghế, 6 bàn tiền rent $2450, tiệm cũng cần thợ tay chân nước nếu...