About kayly714

  • Member Since: July 14, 2019

Description

Cần Thợ

Tiệm cách Bolsa 50’, cần thợ bột kinh nghiệm, và TCN, bao lương $700-$1200/6 days, trên ăn chia. Vợ chồng ok. Đi làm liền. L/L 714-553-8508.