About KDSalon

  • Member Since: August 12, 2019

Description

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Vùng Orange County tiệm cách BOLSA 15 phút, cần thợ Bột,Gel,Dip Powder,Tay chân Nước Full time/Part time, Bao Lương cao theo kinh nghiệm text/call Kelly: 949-385-3626