About Michelle1983

  • Member Since: June 22, 2021

Description

New! Cần thợ nail gấp gấp gấp !

Cần nhiều thợ nail Full time Hoặc part time Cho hai tiệm ở Audubon,pa và Downingtown,pa .Khách Mỹ trắng 100 %, tip nhiều ,khách đông , dễ dãi!Lương Tùy theo khả năng, Chủ thoải...