CẦN THỢ NAIL

Luật lệ Ngành Nails March 9, 2021

Https://www.facebook.com/raovatnailsalon

Tiệm Nail vùng BELLFLOWER
cần thợ Bột biết làm bột màu & design,
và thợ tay chân nước.
Dưới 45 tuổi. Good income.
Tiệm hòa đồng, vui vẻ.
Tiệm đóng cửa ngày CN.
Nếu thật lòng làm xin L/L chị Phước: 213-290-7974

No Tags

57 total views, 1 today