CẦN THỢ NAILS

Luật lệ Ngành Nails March 16, 2021

Https://www.facebook.com/raovatnailsalon

*Tiệm nail Costa Mesa gần khu biển.
*Cần thợ nails Part time & Full Time.
*Làm bột, TCN, làm được Waxing & Facial đầy đủ.
*Tips hậu.
Xin L/L: Tony 949-522-0875

No Tags

36 total views, 1 today