CẦN THỢ TÓC

Luật lệ Ngành Nails March 16, 2021

Https://www.facebook.com/raovatnailsalon

HAIR TECHNICIANS
*Cần thợ tóc có kinh nghiệm ở tp. Garden Grove.
*Ăn chia 6/4. Tiệm Mễ
*Tiệm nghỉ ngày Thứ hai.
*Ưu tiên người biết nói Anh ngữ.
L/L: 714-714-0269
714-305-3987 (Cell)

No Tags

36 total views, 1 today