Search for 'Rhode Island' returned 10575 results

CẦN THỢ NAILS

MỚI MỚI MỚI CẦN THỢ NAILS NỮ GẤP Có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước có bằng PA. Tiệm ở vùng Harleysville, PA. Xin liên lạc: 484.744.4940

CẦN BÁN TIỆM NAILS

CẦN SANG Tiệm NAILS Tiệm vùng Scranton Pocono PA, rộng 1,000 sqft, có 6 bàn Nails, 5 ghế làm chân. Tiệm hoạt động đã 18 năm nay. Cần sang vì gia đình qua tiểu...

CẦN BÁN TIỆM NAILS

CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP Tiệm khu Frankford & Cottman cần sang gấp vì không có người trông coi. Tiệm có 5 bàn và 4 ghế. Thật lòng xin liên lạc Amy: 601.672.9380

CẦN BÁN TIỆM NAILS

CẦN BÁN TIỆM NAILS Tiệm khu dân cư Mỹ trắng Bristol PA, good location, good review. Khách đông. 5 bàn, 4 ghế (rộng 1,200 sqft), 1 phòng wax, 1 phòng ăn. Rent $1,100. Full...

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAIL Tiệm nail ở Bear, DE. Cần thợ nam, nữ và tay chân nước. Tiệm Jenny’s Nail xin call: 302.836.0220 Tiệm Kim’s Nail xin call 302.832.8372 Tiệm mùa đông và mùa hè...

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ CHO 2 TIỆM Tiệm tóc (Grand opening) cần nhiều thợ tóc nam, nữ. Tiệm trong shopping center, đông dân cư. Ăn chia 6/4. Tiệm nails (Grand opening)cần nhiều thợ bột, chân tay...

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Cần thợ nails bao lương $800/ trên ăn chia. Tiệm ở Middletown, Delaware, khu Mỹ trắng, tiền tip cao. Có nhà cho thợ ở xa. Xin liên lạc: Juliane : 267.393.3308...

CẦN THỢ NAILS

NAIL TECH WANTED!! Located YORK PA 17403 !! Females or Males!! 6 days open! Weekly make over $1K, Good Tips !! High price!!! Rich neighborhood!!! Wanna jobs call: 717.846.1042 Cần thợ nails nam và...

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Cần thợ nails nam hoặc nữ, tiệm vùng DE cách phi trường 15’, khu mỹ trắng, bao lương trên ăn chia. Liên lạc: 267.243.8321 Or 302.777.0780

CẦN THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Tiệm nails ở West Chester cần gấp thợ nails biết làm móng bột, chân tay nước. Full time or Part time. Xin gọi: 215.873.9723
Page 1009 of 1058 1 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,058