Search for 'Maryland' returned 10724 results

THỢ NAILS

MỚI ĐĂNG 5/25/2018 CẦN THỢ NAILS Cần tìm gấp 1 thợ nail làm full-time or part-time. Tiệm khu mỹ trắng, chỗ làm thoải mái, ăn chia or bao lương tùy ý. Vùng Phoenixville cách...

CẦN THỢ BỘT, BAO LƯƠNG

Tiệm NAILS thành phố Huntington Beach góc Magnolia/Garfield. Cần Thợ bột trẻ, kinh nghiệm, sơn đẹp. Bao lương từ $600-$700/tuần. Làm được Chủ Nhật. Liên Lạc: 714-786-0607

SANG TIỆM

CẦN SANG TIỆM NAIL Cần sang tiệm vì thiếu người trông coi. Tiệm có 7 bàn, 5 ghế spa, 2 phòng wax, có máy giặt, sấy. Tiệm vùng Norristown, PA trong plaza lớn, cách...

Cần Thợ Nails

Cần Thợ Nails Cần thợ bột và chân tay nước.Full-time và Part-time.Bao lương 120/ngày trở lên tùy khả năng và kinh nghiệm.Khách Mỹ trắng ở San Diego. LL Cindy 619-436-6641

THỢ NAILS

MỚI ĐĂNG CẦN THỢ NAILS NỮ GẤP Cần thợ nữ có kinh nghiệm và thợ chân tay nước. Bao lương hay ăn chia tùy khả năng. Tiệm ở South Jersey, khu mỹ trắng. Có...

THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Cần thợ nails biết làm bột gấp, biết làm P&W, có bằng NJ càng tốt, bao $720 hoặc ăn chia tùy khả năng, cách Phila 30’, khu mỹ trắng. Xin gọi:...

THỢ NAILS

CẦN THỢ NAILS Cần thợ Nails làm lâu dài ở Brick NJ. Cần thợ Nails everything hoặc thợ chân tay nước. Khách 100% Mỹ Trắng, tip cao. Bao lương trên ăn chia. Nếu bạn...

THỢ NAILS

NEW.. NEW.. NEW CẦN THỢ NAILS Cần thợ nails nam và nữ biết làm đủ thứ. Tiệm rất đông khách, bao lương và ăn chia. OK trả vacation cho anh chị nào làm lâu...

SANG TIỆM

CẦN SANG TIỆM NAIL Tiệm nail ở Spring city, PA (giữa King of Prussia và Pottstown). Cần sang vì thiếu người trông coi. Xin liên lạc Anthony: 267.738.6629 Or 610.264.4000

THỢ NAILS

NEW.NEW.NEW CẦN THỢ NAILS GẤP Cần thợ làm everything và tay chân nước, bao lương $900 trên ăn chia 6/4. Tiệm đóng cửa ngày chủ nhật. Tiệm vùng New Castle, DE cách S.Phila khoảng...
Page 1034 of 1073 1 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,073