Search for 'Alaska' returned 10069 results

CẦN THỢ NAILS, CÁCH BOLSA 15′ . Bao Lương, Mới Ra Trường OK.,

Cần thợ Tay Chân Nước, Bột, Waxing. Tiệm cách Bolsa 15 phút. Bao lương. Thợ mới ra trường cũng OK. Được traning hướng dẫn thân tình, làm việc như gia đình. Liên Lạc: Nini...

TIỆM ĐÔNG KHÁCH Walk-in Tại BELLFLOWER, CẦN THỢ NỮ Bột. Bao Lương.

Cần thợ Nữ Bột, Tay Chân Nước cho tiệm Nails tại Bellflower. Rất đông khách walk-in, Làm Full-time hoặc Part-time. Bao Lương. Li6en Lạc: AMY 714.726.3289

CẦN THỢ TÓC và NAILS, Tiệm ở Garden Grove, Orange County.

Cần thợ Tóc và Nails có kinh nghiệm. Tiệm ở thành phố Garden Grove, Orange County. Bao lương hoặc chia, làm việc như trong gia đình. Liên Lạc: chị NGA 714.721.8292

CẦN THỢ LÀM TẠI NEWYORK, BAO LƯƠNG, Có Chổ Ở, WIFI.

Nails làm ở NEWYORK. Cần thợ bột, tay chân nước biết SNS. Bao lương $1,000 – $1,200/tuần. Có phòng chổ ở riêng, Wifi. Liên Lạc: LiLY 716.378.7416

CẦN THỢ LÀM TẠI NEWYORK, BAO LƯƠNG, Có Chổ Ở, WIFI.

Nails làm ở NEWYORK. Cần thợ bột, tay chân nước biết SNS. Bao lương $1,000 - $1,200/tuần. Có phòng chổ ở riêng, Wifi. Liên Lạc: LiLY 716.378.7416

CẦN THỢ LÀM TẠI NEWYORK, BAO LƯƠNG, Có Chổ Ở, WIFI.

Nails làm ở NEWYORK. Cần thợ bột, tay chân nước biết SNS. Bao lương $1,000 - $1,200/tuần. Có phòng chổ ở riêng, Wifi. Liên Lạc: LiLY 716.378.7416

CẦN THỢ BỘT GIỎI, TRONG KHU SHOPPING LỚN, BAO LƯƠNG

Vùng Moreno Valley. Cần thợ bột giỏi. Bao lương theo kinh nghiệm. Tiệm đẹp trong khu Shopping Center lớn. Nhiều khách walk-in. Nơi làm việc vui, như gia đình. Liên Lạc: LOAN CHÂU 714.376.3027

NAILS Cách Bolsa 30′ . Bao Lương hoặc chia. Chủ không làm.

Cần Thợ Nails, tiệm cách Bolsa 30 phút. Vùng Mỹ trắng, chủ không làm, chia turn đều. Cần Thợ kinh nghiệm giỏi Bột, biết Design bao $140/ngày hoặc chia. Tay Chân Nước bao $650/tuần...

CẦN THỢ Vùng LAKE ELSINORE, BAO LƯƠNG

Tiệm Nails vùng Lake Elsinore cần Thợ bột biết làm tay chân nước càn tốt. Bao Lương hoặc chia, tìm đông khách. Típ Cao. Không khí như gia đình. Liên Lạc: VANASA 714.489.1604

CẦN THỢ NAILS, FT/PT, TÍP CAO, Chổ Làm Việc Thoải Mái, Vui.

Cần thợ Nails, Tay Chân Nước, Gel, Full or Part-time. Nếu biết bột càng tốt, Tiệm cách Bolsa 8 phút. Khách Mỹ trắng. Típ Cao, nơi làm việc thoải mái vui vẻ như trong...
Page 981 of 1007 1 979 980 981 982 983 1,007